Reforma Finestrelles

Reforma Finestrelles

Projecte _ Reforma d'un habitatge

Emplaçament _ Barcelona

Client _ GAR Arquitectura

Data _ 2016