AirFrag

  • Estalvi per previsió

    Revisions periòdiques per avaluar feines de manteniment

  • Control i eficàcia

    Sistema aeri competitiu i versàtil, capaç d’arribar on calgui

  • Resultats immediats

    Visualització en temps real per aportar solucions al moment

Entorn normatiu

A dia d’avui, el treball professional amb drones està prohibit en entorns urbans o en llocs on les persones es puguin veure afectades. Aquesta limitació afecta directament al sistema d’inspecció aèria d’edificis AirFrag de Fragments (i també de la resta d’operadors d’aeronaus no tripulades) perquè implica que només es pot volar en entorns rurals. La pressió del sector està accelerant la redacció d’una nova normativa que matisi aquestes limitacions i concreti els requisits per poder fer treballs com la inspecció aèria d’edificis amb drones Girona o a qualsevol altre indret. A Fragments estarem a punt per enlairar-nos així que s’aprovi el nou text.

Servei integral per control remot

A través d’un UAV (Unmanned Aerial Vehicle), veiem en temps real l’enquadrament i el resultat obtinguts i avaluem, juntament amb el client, els passos a seguir. Entreguem les imatges classificades, una memòria de vol o un informe de valoració de la inspecció aèria d’edificis AirFrag i de les possibles accions correctores.

.

Avaluació i prevenció

Amb el sistema d’inspecció aèria d’edificis AirFrag cerquem proves de desgast o trencament, materials envellits, juntes obertes o indicis de problemes futurs com a base per a un bon pla de manteniment i reparació. Informem sobre problemes de manteniment en cobertes que poden desembocar en filtracions d’aigua o en una disminució de l’eficiència energètica.

.

Un punt de vista necessari

Útil per a la indústria, el patrimoni arquitectònic, les infraestructures energètiques i de transport, la gestió del sòl, la construcció, la topografia, l’urbanisme o l’avaluació ambiental. Amb el sistema d’inspecció aèria d’edificis AirFrag volem a l’exterior o a l’interior per no perdre cap detall.

.

Criteri professional

Som fotògrafs i arquitectes, integrem la visió tècnica sobre materials, patologies constructives i instal·lacions amb la fotografia. Documentem a través de la inspecció aèria d’edificis AirFrag amb criteri i qualitat.