Això em va passar

Això em va passar

Projecte _ Exposició: Això em va passar. De tortures i impunitats.

Emplaçament _ El Born CC - Barcelona

Client _ Culturània

Data _ 2016