Projecte _ Ordenació d’un pati d’illa

Emplaçament _ Olot

Client _ Joel Padrosa, arquitecte

Data _ 2015