Projecte _ Ampliació del mas la Carrera

Emplaçament _ la Vall d’en Bas

Client _ Arnau Vergés, arquitecte

Data _ 2014