Projecte _ Reforma i ampliació de Can Calau

Emplaçament _ Begudà (la Garrotxa)

Client _ Montse Nogués, arquitecta

Data _ 2014