Projecte _ Reforma d’un mas

Emplaçament _ Sant Andreu Salou

Client _ Daniel Xifra, arquitecte

Data _ 2015