Projecte _ Reforma de la planta baixa d’un habitatge

Emplaçament _ Batet de la Serra, Olot

Client _ Arnau Vergés

Data _ 2013