Projecte _ Piscina i ordenació exterior d’un jardí

Emplaçament _ Sant Joan les fons (la Garrotxa)

Client _ Dani Mallarach, arquitecte

Data _ 2012