Projecte _ Reforma d’un habitatge

Emplaçament _ Sant Feliu de Boada

Client _ Jordi Riembau, This is arquitectura

Data _ 2015