Projecte _ Urbanització del passeig de la muralla

Emplaçament _ Olot

Client _ Land Urbanisme i Projectes

Data _ 2011