Projecte _ Nous exteriors de l’escorxador

Emplaçament _ Olot

Client _ Olot Meats – Jordi Vayreda

Data _ 2014