Projecte _ Rehabilitació del castell de Roses

Emplaçament _ Roses

Client _ Land Urbanisme i Projectes

Data _ 2010