Projecte _ Habitatge unifamiliar

Emplaçament _ Colera (Alt Empordà)

Client _ Rubau Tarrés

Data _ 2015